תקנון מערכת "Uchoose"

ver.2.1

 כללי

 שלום רב וברוכים הבאים למערכת:  האתר הפועל תחת שם המתחם www.uchoose.co.il (להלן: "האתר") והישומון UChoose.music  הניתן להורדה מחנויות appstore  ו- Google Play (להלן: "האפליקציה).

 1. המערכת מאפשרת למשתמש רשום (להלן:"הלקוח") להזמין אנשי קשר לאירוע שלו וליצור עבורו רשימת סגנונות מוסיקליים ושירים (להלן: "המוסיקה"). מטרת העל של המערכת היא לאפשר ללקוח לדעת איזו מוסיקה מעדיפים אנשי הקשר שלו אשר בחרו להיענות להזמנה זו (להלן: "המשתמשים"). המערכת מתאימה להקשרים שונים כגון מסיבות, חתונות או חגיגות אחרות (להלן: "האירוע"). לדוגמה: המערכת מאפשרת לזוגות מתחתנים לדעת את ההעדפות המוסיקליות של אורחיהם בחתונה.
 2. מובהר בזאת כי חלק מהאפשרויות המופעיות להלן שמישות רק בגרסה בתשלום. למשל, הגרסה שאינה בתשלום אינה מאפשרת פיצ'רים העוסקים בשירים.
 3. התקנון שמובא להלן, מאגד בתוכו את תנאי השימוש במערכת, על כל דפיו, עמודיו ותחומיו, והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו במערכת. על כן, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. כמו כן, מאחר והמערכת הינה דינאמית המתפתחת ללא הרף, מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את ההוראות בתקנון זה. מובן, שבמידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם רשאים שלא לעשות כל שימוש במערכת או בשירותים המוצעים בה.
 4. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס כמובן לשני המינים בצורה שווה. 
 5. החלוקה בין לקוחות לבין המשתמשים: למען הסר ספק, כל האמור בתקנון לגבי המשתמשים, חל גם על הלקוחות.
 6. הנהלת המערכת מייחסת חשיבות רבה לתודעת השירות בה ומקפידה על כל כללי הצרכנות וכל דין אחר. במידה וברצונך לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי המערכת או בכל עניין אחר, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות העמוד "צור קשר" ונשמח להשיב. 
 7. עם עליית השירות תחל תקופת הרצה קצרה במהלכה השירות המלא יינתן ללא עלות. מובהר כי בתקופה זו עשויות להתגלות בעיות שונות בלתי צפויות במערכת. אנו נעשה כל שביכולתנו לתקן כל בעיה, אולם לא נוכל בתקופה זו לקחת אחריות על השירות. על-כן השירות יינתן ללא עלות. על הלקוח לקחת בחשבון אפשרות זו. 

 

תנאי השימוש וההשתתפות במערכת: 

1.  השימוש במערכת מותנה בקבלת התנאים האמורים להלן. מובהר כי גלישה ושימוש בשירותי המערכת משמעו קבלה והסכמה לכל התנאים הללו. 

 1. אין לעשות במערכת כל שימוש מסחרי כזה או אחר, אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי במערכת, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או במערכת עצמה, תחת העמוד או הכפתור "צור קשר".
 2. חל איסור חמור לחדור למערכת ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או ללקט ממנה מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את המערכת לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק למערכת ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר במערכת.
 3. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של המערכת אסורים.
 4. הנהלת המערכת רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה.

 

מסירת פרטים ורישום למערכת 

1. על מנת להשתמש במערכת על הלקוח להירשם מראש. הרישום למערכת יאפשר ללקוח לפתוח זירה לאירוע שלו, ולשלוח הזמנות לאנשי הקשר שלו. רק לאחר מכן ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים הניתנים על ידי המערכת.
2. לצורך ההרשמה למערכת יתבקשו הלקוחות להזין פרטים שונים וביניהם שם משתמש וסיסמא, וכן פרטים מזהים אחרים אשר ישמשו אותם בעת השימוש החוזר במערכת. פרטים כגון:  שם פרטי, שם מלא, טלפון נייד, כתובת דוא"ל. מובהר כי על פרטים אלה להיות נכונים, מדויקים ואמתיים. שימוש בפרטים מפוברקים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים למשתמש עשויים להביא לביטול ולהסרת חשבון המשתמש מאת המערכת וכל התכנים שנשמרו בו, זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת. 
3. כל פעילות בחשבון הלקוח ובזירת האירוע, וכל תוצאה של פעילות זו, לרבות פעילות של משתמשי הלקוח, הנה באחריות הלקוח בלבד. בתוך כך, הנהלת המערכת לא תהיה אחראית למלל, בחירת שירים וכל שימוש אחר של משתמש במערכת אשר לגביו ייטען כי הוא עשוי לפגוע או להזיק ללקוח. הנהלת המערכת תהיה רשאית למנוע גישה מלקוח או ממשתמשים שלו למערכת ו/או לחשבונו בכל עת לפי שיקול דעתה המלא ולא תהיה לה כל אחריות בקשר לכך. כן תהיה הנהלת המערכת רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מהעלאתו ו/או פרסומו, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה על כך. 

תשלום 

 1. שימוש במלא אפשרויות המערכת הינו בתשלום חד פעמי עבור כל אירוע.

 1. התשלום למערכת מותר לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים ובידיו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות, במידה והמערכת תאפשר זאת, ניתן יהיה לשלם גם באמצעות paypal
  3. בתהליך התשלום יתבקש הלקוח למלא טופס הזמנה ובו פרטי כרטיס אשראי ו\או paypal. על אף שהמערכת נוקטת באמצעי אבטחה מחמירים על מנת לשמור על חשאיות המידע המוזן אליו, מילוי פרטים אלה או מסירתם בטלפון, ככל שייעשה, נעשה ברצונו החופשי של המזמין ואין כל חובה למסור פרטים אלה או כל מידע אחר. אנא קחו בחשבון כי, לא נוכל להתחיל בתהליך פתיחת זירת אירוע במידה ואחד מפרטים אלה לא יסופק או יסופק באופן חלקי או שגוי. 
  3. אישור הזמנה סופי וקבלה ישלחו למשתמש באמצעות המייל שמסר, לאחר שנתקבל אישור מתאים מחברת האשראי. מכאן, כי עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה איננה מהווה אישור כי הרכישה בוצעה.
  4. על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הזמנה להיות אמתיים ומדויקים. המערכת שומרת על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד מזמין אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית.
  5. קוד הטבה ("קופון"): הלקוח מאשר כי בעת הכנסת קוד הטבה המערכת מזהה פרטים שונים אודות מקור הקוד ואף עשויה להציג פרטים אלה בפני המשתמשים. במידה ואינך מעוניין בכך, אל תעשה שימוש בקוד ההטבה. בנוסף, לתשומת לבכם, הכנסת קוד הטבה שקרי עשויה להביא להצגת פרטים שגויים בפני המשתמשים!
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים כאמור תהיה המערכת רשאית לבטל את הזמנתך.
 3. לידיעתך, כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSLשהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע. 

 

 

משלוח וזמן אספקה


1. מיד לאחר התשלום ישלח ללקוח אישור תשלום\קבלה לתיבת המייל אותה הזין בטופס התשלום.

 1. מיד לאחר התשלום יהיה השירות זמין במלואו לטובת הלקוח והמוזמנים שלו (אשר ייענו להזמנה).

 

 

מדיניות ביטול עסקה 


1. בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן התשמ"א- 1981, יהיו הלקוחות רשאים לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי, תוך 14 יום מיום ביצוע התשלום, זאת בכפוף להודעה בכתב שתישלח למערכת.

 1. בקשה לביטול עסקה ייעשו בהודעה בכתב אשר תישלח לדוא"ל uchoose.music@gmaicom. בהודעה הביטול יש לציין את פרטי הלקוח, מספר ההזמנה, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר. במידה והביטול נובע מפגם / תקלה במערכת או אי התאמה, יש לפרט את הפגם / אי ההתאמה כאמור לעיל. 
 2. בכפוף לכך כי לא נוצלה המערכת ולא נעשה בה כל שימוש, תשיב הנהלת המערכת ללקוח את הסכום ששילם תמורת השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הקנייה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
 3. לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, זכות ביטול עסקה או החזרת מוצר איננה אפשרית לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק, לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ולגבי טובין הניתנים להעתקה, שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

 

 

הגנת הפרטיות ושימוש במידע 

1. הנהלת המערכת מכבד את פרטיות המשתמשים במערכת ורואה בשמירה על פרטיות זו כמטרה ערכית וחשובה. להלן מדיניות הפרטיות של המערכת, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו, וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך. 

 1. כאמור לעיל, בעת ההרשמה למערכת, נדרש הלקוח למסור פרטים אישיים. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שיצטבר אודות הלקוח והמשתמשים שלו, יישמרו במאגר המידע של המערכת, אשר יעשה בו שימוש בהתאם לחוק. משתמשים אשר אינם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיהם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי המערכת.
 2. המשתמשים רשאים בכל עת לפנות למערכת ולבקש כי פרטיהם יימחקו מהמאגר.
 3. הנהלת המערכת לא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
 4. במידה ואישרת זאת במהלך ההרשמה למערכת או במועד אחר, המערכת עשויה לשלוח לך הודעות פרסומיות, תהיה רשאית לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של המערכת או שותפיה העסקיים וכל מידע אחר בו סבורה הנהלת המערכת כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש במערכת. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו. 
 5. בנוסף, המערכת שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים במערכת, התאמת מודעות שיוצגו אם יוצגו בעת הביקור במערכת לתחומי ההתעניינות של המשתמש והפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. 
 6. ייתכן ובנסיבות מסוימות ייעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) שהינם קבצים קטנים הנשלחים לדפדפן האינטרנט בו הנך משתמש לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לאימות פרטים, כדי להתאים את המערכת להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 
 7. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות", באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש. 

  אחריות 

  1. אנו מתחייבים לספק ללקוחותינו את השירות עבורו הם שילמו. בכל בעיה מוזמנים לקוחותינו ליצור עמנו קשר ואנו נעשה כל שביכולתנו בכדי לספק פתרון ובמהירות.
 8. כאמור לעיל, המערכת עומדת לרשות המשתמשים כפלטפורמה, או במה, בלבד, ומאפשרת להם לעשות שימוש בה. מובהר בזאת כי הנהלת המערכת ו/או מי מטעמה לא יישאו בשום מקרה, בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן, בין אם ישיר או עקיף, מכל מין וסוג שהוא שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במערכת ו/או בגין טיב ו/או איכות ו/או עצם הענקת המידע ו\או השירות. 
 9. כאמור לעיל, המערכת מאפשרת ללקוח לקבל נתונים סטטיסטיים שונים באשר לבחירות המוסיקליות של המשתמשים, וכן מידע נוסף כגון אישורי הגעה. שלא כמו הלקוח עצמו, משתמשי המערכת נחשפים למידע חלקי. מובהר בזאת כי הנהלת המערכת לא תהיה אחראית לשימוש אשר יעשה הלקוח ו/או המשתמשים במידע המסופק על ידי המערכת.
 10. מובהר בזאת כי הנתונים אודות בחירות המוסיקה של המשתמשים הנם נתונים תיאוריים בלבד. המערכת אינה משמיעה את המוסיקה באירוע בפועל, היא אינה באה כתחליף לאמצעי השמעת מוסיקה כגון להקה או תקליטן, אלא יכולה לשמש ככלי עזר עבורם.
 11. הנהלת המערכת לא תהיה אחראית במקרה של תלונה בנוגע לחוסר התאמה בין הבחירות של המשתמשים ו\או הלקוח כפי שהן באות לידי ביטוי במערכת, לבין: (א) המוסיקה שתנוגן, אם תנוגן, בפועל, (ב) הצלחת האירוע בפועל, (ג) העדפות המשתמשים בפועל, (ד) בחירת המוסיקה על ידי התקליטן או כל בעל מקצוע בפועל.
  6. מובהר כי הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לדרך שבה יעשה שימוש במידע המסופק על ידי המערכת וככל שיבחר לעשות במידע שימוש ולהפנות אותו לגורם שלישי הוא אשר יישא בנזק כאמור לעיל.
 12. הנהלת המערכת לא תישא בכל נזק בגין המידע המוצג במערכת, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי (מאמרים, טיפים וכד'), בין אם בגין קישורים שהוצבו במערכת ובין אם מתוכן אחר. 
 13. כמו כן, הנהלת המערכת לא תישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהמערכת מציעה למשתמשים ו/או בגין התאמת המערכת למחשבם (לרבות כל סוג מחשב) ו/או מכשיר הטלפון בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת, ברשת האינטרנט או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו המערכת תלויה לצורך הפעלתה או תפעולה. המשתמש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני המערכת או על שירותים שהוא מספק.
 14. הנהלת המערכת אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע במערכת. כמו כן, המערכת רשאי להשבית את המערכת, כולה או חלקה, לצורך תחזוקה, עדכון, שדרוג או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
 15. הנהלת המערכת לא תהיה אחראית במקרה של תלונה בנוגע לשימוש באמצעי הניווט לכתובת האירוע, אמצעי הניווט מובא במערכת כקישור לשימושכם בלבד. טעויות בניווט בשל השימוש בקישור זה לא תהיינה באחריות המערכת.
 16. הנהלת המערכת לא תהיה אחראית במקרה של תלונה בנוגע למידע המופיע במערכת אודות אישורי ההגעה לאירוע.

  קניין רוחני

  1. המערכת מכילה חומרים ותכנים המוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים. מובהר כי כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני במערכת זו ובתכנים הכלולים בה, לרבות בטקסטים, בסימנים, תמונות, קבצי וידאו, בעיצוב המערכת, בעימודו, בגרפיקה, באיורים, בלוגו המערכת, בשם המערכת, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות למערכת בלבד.
 17. כמו כן, ככל שמכילה המערכת מידע ותוכן אחר כגון קבצי מוסיקה ותמונות אשר נמסרו לו על ידי צדדים שלישיים והועלו והוצבו במערכת בהתאם להרשאות מקובלות. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני בתכנים אלה שייכים לאותם צדדים שלישיים.
 18. השמעת דגימות מוסיקה: בחלק מהמקרים מאפשרת המערכת השמעת דגימת מוסיקה לצורך זיהוי שיר לפני בחירתו. השמעת המוסיקה מהמערכת מותרת לצורך זה בלבד ובכל מקרה אסורה השמעה פומבית ו\או הורדה של מוסיקה מהמערכת.
 19. בכל מקרה בו קיים חשש להפרת זכויות יוצרים וחוקים אחרים אנא העבר הודעה להנהלת המערכת. אנו נשמח לטפל בנושא במהירות.
 20.  המשתמשים במערכת רשאים לעשות בתכנים האמורים לעיל שימוש אישי בלבד לצרכיהם האישיים. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת הנהלת המערכת. אין להעתיק, לשחזר, לשנות, להעביר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או לנצל כל חלק מהמערכת ללא הסכמה כתובה מראש של הנהלת המערכת. 


  יצירת קשר 

  1. בכל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות המערכת ישמח לעמוד לרשותכם.
 21. תוכלו ליצור עמנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר". שעות פעילות מחלקת שירות לקוחות הן בימים א'-ה' בין השעות 17:00 - 9:00
 22. כתובתנו למשלוח דוא"ל הינה: uchoose.music@gmail.com
 23. כתובתנו: הגולן 13 תל אביב.


שונות 

1. הנהלת המערכת רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש

 1. מבלי לגרוע מזכותה של המערכת לנקוט בהליכים משפטיים, הנהלת המערכת שומרת על זכותה למנוע ולחסום את גישתם למערכת של משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה במערכת- והכל על פי שיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המערכת. 
 2. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.